Avís Legal

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y del Comerç Electrònic, a continuació s'inclouen les següents dades: l'empresa titular del domini web és RESTAURANT CAN BUNDÀNCIA (en endavant Can Bundància), amb la següent informació legal relativa a la propietària:

Can Bundància
Crtra. de Castellfollit a Oix Km 2 17855 Montagut i Oix (Girona)
Telf. 972 29 44 81

Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de www.canbundancia.com atribueix la condició d’usuari, que accepta, des de aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí contemplades. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Privacitat

Can Bundància compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i a més la normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantitzar un ús i tractament correctes de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb qualsevol mètode de recaudació de dades personals, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar per e-mail, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, o oposició, amb la finalitat del tractament i comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Can Bundància informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials.
Així mateix, Can Bundància notifica que el portal www.canbundancia.com no utilitza cookies, per tant l’ús del mateix no implica la utilització d’aquest sistema, i per tant queda lliure de la notificació de la política de cookies